- PL—9 Architekci

right
left

Saatchi&Saatchi IS

Udostępnij na Twitterze
Location : Poznań, Poland
Program : Office
Plan area : 930m²
Year : 2016
Client : Saatchi&Saatchi Interactive Solutions Sp. z o.o.

Struktura Interactive Solutions, podział na zespoły, specyfika ich pracy oraz związane z nią wymagania dotyczące zajmowanej przestrzeni stały się najważniejszym elementem kształtującym wnętrza siedziby firmy. Dokładna analiza zapotrzebowania, charakterystyka pracy i plany rozwoju zdecydowały o przyjętej typologii powierzchni biurowej. W oparciu o klasyfikację
przygotowaną przez Jeremy’ego Myersona i Philipa Rossa („Radical office design”, 2006) projektowana powierzchnia biurowa zakłada połączenie cech przestrzeni typu akademia oraz rodzaju zróżnicowanej pod względem charakteru kompozycji analogicznej do struktur miejskich. Schemat przestrzenny zakłada wprowadzenie do otwartej powierzchni biura wielofunkcyjnych boksów organizujących przestrzeń, separujących strefy o różnym przeznaczeniu oraz tworzących miejsca spotkań sprzyjających interakcji. Powstaje rodzaj mikrourbanistyki odzwierciedlający dynamiczną strukturę miasta z miejscami do pracy cichej, wymagającej koncentracji, ale także pracy głośnej, przestrzeń wspólna nawiązująca do miejskich skwerów czy placów, kameralne sale konferencyjne i gabinety zarządu a także półotwarte zakątki szybkich spotkań roboczych i nieformalnych dyskusji. Typ biura inspirowany strukturą akademii, zachęca do wspólnej pracy i sprzyja tworzeniu koleżeńskich relacji między współpracownikami. To miejsce dzielenia się wiedzą, wspólnego doskonalenia umiejętności. Ważną rolę odgrywają mentorzy, wokół których skupieni są pozostali pracownicy.diagram kolo

Projektowana przestrzeń biura stworzy przestrzenną wizytówkę Interactive Solutions. Będzie w pewnym sensie odzwierciedlać charakter firmy przed gośćmi odwiedzającymi siedzibę ale także przed pracownikami – ludźmi którzy ją tworzą na co dzień. Konsekwencją naszej obserwacji firmy i rozmów z Inwestorem było założenie, że otoczenie powinno stanowić pewnego rodzaju neutralne tło dla dynamiki i twórczej inwencji, powinno ją uwypuklić, przesunąć na pierwszy plan. Unikając rozwiązań przesadnie ekspresyjnych, koncepcja zakłada utworzenie zróżnicowanego środowiska dla kreatywnej aktywności zespołów tworzących firmę. Zastosowane materiały – półprzezroczyste tworzywa sztuczne, panele metalowe, lekkie kurtyny – umożliwiają wizualny kontakt pomiędzy pomieszczeniami, podkreślają wrażenie pracy w zbiorowości ale jednocześnie dzielą, zapewniają kameralność i komfort. Odbicia, przezroczystości i widoki nigdy nie są jednoznaczne, wyraźne. Widać sylwetki, ruch, aktywność ale bez łamania bariery prywatności, zbytniej ingerencji. Wizualny efekt spowodowany przez zastosowane materiały jest też pewnym odwołaniem do istoty działalności Interactive Solutions – w gruncie rzeczy bardzo abstrakcyjnej i niematerialnej. Zamierzeniem projektu jest utrzymanie tej atmosfery środowiska „cyfrowego” spotykającego się z realnym, naturalnym, uosobionym przez zieleń oraz drewno.

Zastosowanie w projekcie prostych, bardzo podstawowych form, prostopadłościanów czy łuków prowadzi formalny dialog z postmodernistyczną architekturą zewnętrza budynku. Jest pragmatyczną, funkcjonalną odpowiedzią na architekturę ozdobną, historyzującą, ironiczną. Budynek zachowuje swój zewnętrzny charakter, zgodny z pierwotnym założeniem projektanta. Jedynym sygnałem nowego, zupełnie odmiennego wnętrza są drobne sygnały w postaci tarasu czy zadaszenia nad rowerami. Pojawiają się  tylko tam gdzie to konieczne, bez narzucania nowego wyglądu budynkowi.

p0_6

Projekt zakłada jednocześnie znaczące podniesienie komfortu użytkowania budynku poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających poruszanie. Istniejące główne drzwi wejściowe wraz z wiatrołapem zostaną zastąpione szklanym przedsionkiem wyposażonym w automatyczne drzwi oraz kurtynę powietrzną. Pozwoli to uniknąć problematycznego otwierania kolejnych drzwi zaraz po sobie, oraz zlokalizować recepcję tuż przy wejściu bez narażania pracowników na odczucie chłodu. W obszernej duszy klatki schodowej, po usunięciu istniejącej stalowej konstrukcji, zostanie zlokalizowana winda. Jest to element wymagany prawem z zakresu dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, ale także rozwiązanie ułatwiające poruszanie użytkowników budynku czy przewożenie większych przedmiotów, mebli czy sprzętu komputerowego między kondygnacjami. Klatka schodowa wraz z przylegającą do niej powierzchnią ogólną pełni funkcję głównej komunikacji w budynku a także miejsca spotkań pracowników, „rekreacji” oraz szybkich spotkań roboczych.

p2_2

Przebudowując wnętrze istniejącego budynku, ale mimo to chcąc niewielki pierwiastek jego zachować, a także mając na uwadze względy ekologiczne, należy rozważyć powtórne wykorzystanie części urządzeń i materiałów użytych w pierwotnym projekcie. Projekt koncepcyjny przewiduje, w miarę możliwości, powtórny montaż części oświetlenia, okrągłych opraw w jadalni, części przestrzeni wspólnych oraz IS Labie, przeniesienie szklanych ścian akustycznych z poddasza na kondygnację piwnicy jako obudowę IS Labu, a także wykorzystanie kamiennych płyt posadzki holu jako potencjalnego kruszywa do posadzek żywicznych w częściach wspólnych nowego biura.fazy