- PL—9 Architekci

right
left

Plaża w Giżycku

Udostępnij na Twitterze
Lokalizacja : Giżycko, Polska
Program : Plaża miejska
Powierzchnia : 7 ha
Rok : 2014
Klient : Miasto Giżycko

Teren opracowania obejmuje obszar pomiędzy jeziorem Niegocin od południa, Kanałem Giżyckim od zachodu, ulicą Kolejową od strony północnej oraz ulicą Pasaż Portowy od wschodu, w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie chronionego krajobrazu. Charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu to oś widokowa miasto-jezioro Niegocin, kładka piesza nad torami zakończona punktem widokowym, promenada spacerowa nad brzegiem jeziora.

Założenia projektowe

Najważniejszymi założeniami koncepcji zagospodarowania Plaży Miejskiej w Giżycku jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, zapewnienie atrakcyjności terenów przez cały rok dla turystów, mieszkańców, osób w różnym przedziale wiekowym przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych jeziora Niegocin, powiązań przestrzennych terenu z centrum miasta Giżycka i nadaniu unikatowego charakteru miejsca.

SCHEMATYWPLYW OTOCZENIA

Teren opracowania jest podzielony na strefy, których funkcja uwzględnia zapisy Projektu Planu Miejscowego. Zróżnicowane pod względem użytkowania obszary wzajemnie się uzupełniają i jednocześnie stanowią dopełnienie sąsiadującego otoczenia.

Od strony północnej, gdzie teren styka się z miastem, znajduje się obszar sportów miejskich na utwardzonej posadzce: skate park, boisko do koszykówki (zimą funkcjonujący jako boisko do hokeja), stoły pingpongowe, plac zabaw. Dalej, w kierunku Ekomariny, ukształtowany jest mały amfiteatr na kino letnie czy koncerty uczniów z okolicznej szkoły muzycznej. Tuż przy granicy opracowania, w miejscu dawnego Galeonu, przewidziany jest nowoczesny, zadaszony obiekt widowiskowo-rozrywkowy przeznaczony na ok. 1500 miejsc, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitariatów, kas biletowych i drobnych usług. W bezpośrednim sąsiedztwie, przy promenadzie przewidziana jest zabudowa z obiektami gastronomicznymi oraz obszerny, drewniany taras umożliwiający organizowanie imprez tanecznych. W centralnej części założenia budynki gastronomiczne i sklepy, rozciągają się wzdłuż promenady nabrzeżnej oraz osi widokowej będącej kontynuacją ulicy Wyzwolenia po drugiej stronie linii kolejowej. W samym centrum opracowywanego obszaru, na skrzyżowaniu ważnych ciągów komunikacyjnych znajduje się plac publiczny z licznymi ławkami. Pełni funkcję punktu spotkań jako „serce” całego założenia.

Park Rogera Goemaer’a oraz nadrzeczna zieleń ma swoją kontynuację w postaci licznego starodrzewia w zachodniej części terenu. W tej części zgodnie z wytycznymi Projektu Planu Miejscowego przewiduje się zieleń parkową. Mieści się tu otwarta przestrzeń do rekreacji, pikników, gry na trawie czy okolicznościowych festiwali. Nieco na północ zaprojektowany jest ogród kwiatowy ze specjalnie dobranymi gatunkami roślin ozdobnych, żwirowe pola do gry w bule. W części zachodniej „zielonego pasa”, w gęstwinie drzew mieści się park linowy dla dzieci i dorosłych. Wzdłuż linii kolejowej stworzone są sady owocowe, pasieka i dodatkowe nasadzenia drzew.

Południowa strefa to obszar powiązany funkcjonalnie z wodą. Znajdują się tu boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoliki z miejscem na grilla i leżaki. W części plażowej wydzielone jest wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci, kąpielisko, drewniany pomost zakończony skocznią i punktem widokowym oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Przy basenie portowym po zachodniej stronie założenia znajduje się budynek Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych wraz z Kapitanatem Portu, natomiast po stronie wschodniej budynek Żeglugi Mazurskiej.

Układ komunikacyjny

SCHEMATYWPLYW OTOCZENIA

Wejścia na teren Plaży Miejskiej od strony miasta obecnie znajdują się na przedłużeniu ul. Nadbrzeżnej i ul. Wyzwolenia. Od wschodniej strony dochodzi nadwodna promenada, zejście z kładki oraz droga odchodząca z parkingu na sąsiednim terenie. Wszystkie ciągi  mają swoją kontynuację na terenie opracowania.

W projekcie przewiduje się nowe połączenie podziemne z ciągiem pieszym i wydzieloną ścieżką rowerową na przedłużeniu ulicy Witosa, którą łączą szerokie schody. W celu zachowania kontynuacji ciągu ulicy Unii Europejskiej poprowadzona jest pochylnia biegnąca wzdłuż ulicy Kolejowej, umożliwiająca łagodne zejście do przejścia podziemnego i terenów plaży poprzez nowe przejście podziemne.

ergwergwerg wrtgwrtgw

Układ projektowanych głównych ścieżek uwzględnia połączenie zewnętrzne, łączy ze sobą wszystkie obiekty zlokalizowanie w obszarze opracowania i jednocześnie rozdziela tereny o różnym sposobie użytkowania. Na skrzyżowaniu ciągów naturalnie tworzą się place publiczne. Główny plac i centrum całego założenia zlokalizowany jest na przedłużeniu ulicy Wyzwolenia i przechodzącej przez nią osi widokowej (łączącej jezioro Niegocin z miastem) i zbiegu ciągu pieszo – jezdnego oraz alei prowadzącej na pirs.

Drogę oznaczoną w Projekcie Planu Miejscowego symbolem 3KD jako drogę gminną zakłada się jako ciąg pieszo-jezdny z ruchem kołowym ograniczonym tylko dla pojazdów obsługujących teren i pożarowych, o szerokości 5 m. Decyzja wynika z chęci ograniczenia wjazdu pojazdami osobowymi na teren i parkowaniu ich w nieoznakowanych miejscach jak i zachowania większej ilości istniejących drzew, zwłaszcza w części północnej, wzdłuż linii kolejowej. Ogólnodostępna jezdnia wzdłuż kanału prowadzi jedynie do parkingu na 60 miejsc. Zachowany jest dojazd do stacji paliw obsługującej jednostki pływające, znajdującej się na wschodnim pirsie Bazy Sportów Wodnych.

Na terenie poprowadzone są ścieżki rowerowe, które w zimie mogą funkcjonować jako trasy do nart biegowych. Oddzielone od ścieżek pieszych pasmami zieleni, zapewniają komfort wszystkim użytkownikom plaży.

SCHEMATYWPLYW OTOCZENIA

Roślinność

Priorytetem przy kształtowaniu roślinności było zachowanie zastanych zadrzewień w jak największym stopniu oraz zapewnienie atrakcyjności krajobrazowej terenów o wszystkich porach roku. W tym celu wprowadzone zostały strefy z roślinnością o różnym charakterze, dostosowane do poszczególnych strefach funkcjonalnych. Dla każdego obszaru dedykowane są indywidualnie dobrane gatunki roślin tworzące spójną całość dla całego obszaru opracowania.

SCHEMATYWPLYW OTOCZENIA